Ilonan ja Sandyn pennut, syntyneet 20.7.2006. Kuvissa noin 4 viikon ikäisinä. Kuvat perhe Asumus.

Ilona and Sandy's kittens, born 20 July 2006. In the photos below about 4 weeks old. Photos family Asumus.

 

Pennut vastasyntyneinä. / Kittens just born.